Si Magdalena Labrador ay kabilang sa pamilya na nabubuhay sa pagsasaka. Ang kanyang mga magulang ay pinag-aaral silang pitong magkakapatid sa biyaya ng lupa. Sa kanilang magkakapatid si Magda ang natatanging may matayog na pangarap na pilit namang kinokontra ng panganay nilang kapatid na si Ate Lyn dahil nakatali ang huli sa pagtulong sa kanilang mga magulang sa pagbubukid. Dahil dito ay madalas silang mag-away ng kanyang Ate na siyang dahilan ng madalas na kaguluhan sa kanilang pamilya. Bukod sa pagiging ambisyosa ay may pagkametryosa si Magda.

Scroll to top