Stageplay

Stageplay

A Future Threatened By Climate Change: Voices and Visions of the Youth!


A FUTURE THREATENED BY CLIMATE CHANGE: Voices and Visions of the Youth! Cultural Center of the Philippines, Tanghalang Aurelio Tolentino November 19, 2019

Tanghalang Pilipino: Pangarap Sa Isang Gabi Ng Gitnang Tag-Araw


Tanghalang Pilipino: Pangarap Sa Isang Gabi Ng Gitnang Tag-Araw

DULAANG UP’s Makinal (Woes of a Woman) ni Eljay Castro Deldoc


MAKINAL (WOES OF A WOMAN)Teatro Hermogenes Ylagan, Pavilion 3, Palma Hall, UP DilimanApril 12, 2019

UP Dulaang Laboratoryo’s Alembong ni Eljay Castro Deldoc


Kuwento ng hindi matapos-tapos na tunggalian ng kasarian at ng magkasalungat na uri sa ating lipunan.

Dulaang UP’s Teatrp Povenir by Tim Dacanay


Sa paggunita sa ika-157 na kaarawan ng Supremo ng Katipunan na si Andres BonifacioInihahandog ng Dulaang Unibersidad ng Pilipinas

Scroll to top